"Zəngin yönləndirilməsi" xidmətilə sən nömrənə daxil olan zəngləri digər nömrəyə yönləndirə bilərsən.

 • Yönləndirmə xidməti aktivdirsə, hər daxil olan zəng üçün məbləğ cari tarifə uyğun olaraq yönləndirən nömrənin balansından çıxılacaq.
 • Bir neçə növ yönləndirilmə seçdiyin zaman əsas yönləndirmə rejimi kimi tam yönləndirilmə işləyəcək.
 • Bütün növ yönləndirmələri ləğv etmək üçün: ##002#YES kodunu yığ.
Qoşulma

Tam yönləndirmə:

 • Aktivləşdirmək üçün: **21*+994nömrə#YES kodunu yığ;
 • Xidmətin statusunu yoxlamaq üçün: *#21#YES kodunu yığ;
 • Xidməti ləğv etmək üçün: #21#YES kodunu yığ.

Cavab olmadıqda zəngin yönləndirilməsi:

 • Aktivləşdirmək üçün: **61*+994nömrə#YES kodunu yığ;
 • Xidmətin statusunu yoxlamaq üçün: *#61#YES kodunu yığ;
 • Xidməti ləğv etmək üçün: #61#YES kodunu yığ.

Abunəçiyə zəng çatmadıqda və ya telefon əhatə dairəsi xaricində olduqda zəngin yönləndirilməsi:

 • Aktivləşdirmək üçün: **62*+994nömrə#YES kodunu yığ;
 • Xidmətin statusunu yoxlamaq üçün: *#62#YES kodunu yığ;
 • Xidməti ləğv etmək üçün: #62#YES kodunu yığ.

Nömrə məşğul olduqda zəngin yönləndirilməsi:

 • Aktivləşdirmək üçün: **67*+994nömrə#YES kodunu yığ;
 • Xidmətin statusunu yoxlamaq üçün: *#67#YES kodunu yığ;
 • Xidməti ləğv etmək üçün: #67#YES kodunu yığ.
Loading...